Uppkomst

Vad händer i kroppen vid Myastenia Gravis? Det finns en del beskrivet kring detta in i detalj, ända ner till nervände och muskelfiber. Däremot varför det blir så, är forskare fortfarande inte säkra på. De svårigheter som uppkommer vid Myastenia Gravis gäller enbart de viljestyrda musklerna, alltså de som går att kontrollera med viljan.

Motorändplatta vid Myastenia Gravis

Myastenia Gravis motorändplatta

De viljestyrda musklerna i kroppen kontrolleras av nervimpulser som kommer från hjärnan, när vi planerar att använda en specifik muskel. Dessa impulser kommer via nerverna ner till nervslutet där de möter muskelfibrerna. Men nervfibrerna kopplas inte ihop direkt med muskelfibrerna. Mellan nervslutet och början av muskelfibrerna finns ett litet mellanrum som kallas motorändplatta.

När nervimpulserna från hjärnan kommer till slutet av nerven, släpper den ifrån sig en kemikalie kallad Acetylkolin. Acetylkolin tar sig över mellanrummet till den andra sidan där muskelfibrerna finns och fäster på receptorerna (mottagare). Muskeln dras samman när tillräckligt många receptorer har aktiverats av Acetylkolin. Detta kallas för en neuromuskulär transmission. För personer med Myastenia Gravis fungerar inte denna överföring på samma sätt som för andra. Detta beror på att antalet receptorer. För personer med Myastenia Gravis kan det vara uppåt 80% antalet färre receptorer.  Denna nedsättning beror på en antikropp som förstör eller blockerar receptorerna.

Antikropparna är proteiner som spelar en viktig roll för kroppens immunsystem. Antikropparna är vanligtvis fokuserade på att försvara kroppen mot främmande proteiner som till exempel bakterier och virus. För en person med Myastenia Gravis angriper antikropparna receptorerna i den neuromuskulära transmissionen vid motorändplattan. Antikropparna förstör receptorerna fortare än vad kroppen kan ersätta dem. Muskelsvagheten inträffar när acetylkolinet inte kan aktivera tillräckligt många receptorer.

Varför antikropparna angriper receptorerna är fortfarande oklart. Vid Myastenia Gravis kan förändringar i tymus (brässen) påvisas i 90% av fallen. Vissa tror att det börjar genom en inflammation i tymus. Det kan även bero på ett virus som sätter igång processen.