Diagnos

För att ställa diagnos Myastenia Gravis behöver en medicinsk och neurologisk undersökning göras. Utöver det kan en del test användas för att säkerställa diagnosen Myastenia Gravis.

Ett kriterie för Myastenia Gravis är att muskelsvagheten ökar med aktivitet och förbättras efter vila. För att undersöka detta kan patienten få utföra en uppgift en längre tid, så som att titta uppåt, om muskelsvaghet finns i ögonlocken. Muskelsvagheten kan då märkas genom att ögonlocken börjar falla nedåt. För att testa för återhämtning av muskelstyrka kan patienten få vila den ansträngda muskeln och sedan göra om testet igen.

Utöver medicinsk och neurologisk undersökning finns det även vissa test som kan användas för att bekräfta Myastenia Gravis.

Blodprov
Genom ett blodprov går det att undersöka om det finns antikroppar. Omkring 85% av patienter med Myastenia Gravis har antikroppar. För de resterande

Electromyografi (EMG)
En metod som mäter aktivitet hos nerver och muskler och används för att upptäcka svarsmönster som är karaktäristiska för Myastenia Gravis.