Behandling

Det finns ingen känt botemedel mot Myastenia Gravis, men det finns flera effektiva behandlingar. De vanligaste behandlingar är medicinering och tymektomi.

Spontana förbättringar och även remission kan inträffa utan någon speciell behandling.

Medicinering Av de olika behandlingarna är medicinering den vanligaste. Det finns mediciner som tillfälligt förbättrar muskelkraften. Vad kolinesterashämmare medicinen gör är att acetylkolinet kan stanna kvar längre i den neuromuskulära transmissionen så att fler receptorer kan bli aktiverade. Det är en effektiv och symtomlindrande medicin, men den botar inte sjukdomen. Har man för få receptorer hjälper inte denna medicin, utan då får man prova sk immunomodulerande medicin, som exempelvis kortison, azatioprin och ciklosporing. De verkar långvarigt och kan mildra symtomen.

Tymektomi Många blir bättre om tymus opereras bort. Tymus är en körtel som ligger bakom bröstbenet och som har en viktig roll i kroppens immunsystem. Av dem som opererar bort tymus blir 85 procent mycket bättre, varav en tredjedel blir symptomfria.