Symtom

Symtom fallande ögonlock vid Myastenia Gravis

Nedfallande ögonlock vid Myastenia Gravis

Myastenia Gravis betyder allvarlig muskelsvaghet. Sjukdomen påverkar alltså musklerna i kroppen, och enbart de viljestyrda musklerna, även kallade Skelettmuskler. I kroppen finns ungefär 640 stycken skelettmuskler (beroende på hur de grupperas).

>>Vill du veta hur musklerna påverkas vid Myastenia Gravis, klicka här!

De symtom som uppkommer vid Myastenia Gravis är alltså kopplade till en försämring av muskelstyrkans uthållighet. Efter lite vila återfår musklerna viss styrka. Symtomen  brukar variera över tid och även vilken muskel som är påverkad. Vissa händelser kan ge ökade symtom. Detta är exempelvis stress, infektion, menstruation, graviditet och förlossning.

Vanliga symtom för de med Myastenia Gravis är:

Nedfallande ögonlock
Det kan röra sig om ena eller båda ögonlocken som faller ner. Detta kan vara mycket störande för många vardagliga aktiviteter så som läsning, bilkörning m.m. Detta är ofta ett av de första symtomen för Myastenia Gravis som uppkommer.

Svårigheter att tala, tugga och svälja
Främst handlar det här om problem med att stänga den mjuka gomen, vilket leder till att ljud och viss föda kan komma upp i näsan istället

Svaghet i armar och ben
Svårigheterna är oftare i lår och överarmar, än i händer och fötter.

Svårighet med mimik
Musklerna i ansiktet kan påverkas så att det blir svårt att le, göra rörelser med munnen.

Nacksvaghet

Nedsatt förmåga att hålla gaser, urin och avföring
Även dessa muskler är viljestyrda, och denna svårighet kan medföra ett stort socialt handikapp.

Andningssvårigheter
Om andningsmusklerna påverkas kan personen hamna i andnöd. Blir tillståndet tillräckligt allvarligt kan intensivvård med ventilationshjälp behövas.

Har jag missat något symtom som du tycker tillhör de vanligaste?  Vad har du själv upplevt för symtom? Dela med dig genom att skicka ett mail till mig, så lägger jag upp det på sidan sedan.