Myastenia Gravis

Myastenia Gravis

Myastenia Gravis, en neuromuskulär sjukdom

Myastenia Gravis (MG) är en muskelsjukdom som ger sig på impulsöverföringen från nerv till muskel. Ibland påverkas bara enstaka muskler, ibland betydligt fler. Besvären för de med Myastenia Gravis varierar starkt, men ger alltid en muskelsvaghet.

Här kan du ta del av information om Myastenia Gravis, hur det uppkommer, vilka symtom som är vanliga och vad det finns för behandling. Vill du läsa mer, finns det länkar till andra sidor.

Myastenia Gravis börjar ofta med ett nedfallande ögonlock. Musklerna som håller uppe ögonlocket tröttas ut och orkar inte längre håll ögonlocket uppe. Efter viss vila, är krafterna tillbaka. Muskelsvagheten sätter sig bara i de viljestyrda musklerna.

>>Vad händer i kroppen vid Myastenia Gravis?

Hur vanligt är Myastenia Gravis i Sverige?

Myastenia Gravis är en sällsynt sjukdom. Den förekommer i alla åldrar, men främst bland unga vuxna kvinnor under 40 år och män över 60 år.

Omkring 1 800 personer i Sverige har sjukdomen. Myastenia Gravis är nog underdiagnostiserat och siffran är troligtvis högre. Många kan ha lindriga symtom och får därför ingen diagnos.

Myastenia Gravis tros inte var direkt ärftligt och det är inte smittsamt, men man tror att anlag ärvs för autoimmuna sjukdomar. Emellanåt drabbar den mer än en familjemedlem. Många patienter eller någon anhöriga har ofta ledgångsreumatism eller någon annan autoimmun sjukdom.